La Fundació Pere Ardiaca, de la qual Sole era sòcia d'honor, va estar treballant paral.lelament a la idea d'un homenatge central a Barcelona, però fonamentalment en la possibilitat d'editar materials que permetessin donar a conèixer les seves idees i la seva trajectòria de lluita.

D'aquesta manera es va designar a Carmen Plazuelo, Coordinadora de l'Àrea d'Història de la Fundació, responsable d'un dels projectes més ambiciosos realitzats per aquesta Àrea. Es tractava de l'edició d'un llibre, l'edició d'un documental i una exposició amb l'eix central de la vida de Sole, però que al mateix temps servís com a homenatge a totes les dones lluitadores antifranquistes.

El 17 de juny de 2009 ja teníem tots els materials editats i l'exposició en marxa per la qual cosa es va realitzar la primera presentació a Barcelona amb el suport i l'afecte de la Llibreria Pròleg. L'acte va tenir lloc al carrer (el que és sempre una aposta arriscada) i va ser tremendament emotiu. Estaven a la taula: Àngels Grases, directora de la Llibreria Pròleg; Fernando Hernández Holgado, historiador; Llum Ventura, dinamitzadora de "Dones del 36 "; Núria Salamé, presidenta de l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) i neboda de Soledad i Carmen Plazuelo, coordinadora de l'Àrea d'Història de la Fundació Pere Ardiaca.

Aprofitem aquest post per recomanar-vos que entreu al link de la Llibreria Proleg ja que han canviat recentment de local i és bo que actualitzem la nostra base de dades. Com no, algunes imatges per tal que visualitzi l'acte.